Rembrandt har varit hos oss under hela jaktsäsongen 2015 och 16. Han har visat enorm jaktlust. Han har  vintern 2017 satt ett godkänt drevprov på Rådjur. Nästa säsong kommer han jobba för att bli svensk jakt champion. Han har även under 2017 lyckats bli Svensk och finsk utställnings champion!